Upustva za radove

Uputstvo za apstrakt


Rok za slanje apstrakta: 1. avgust 2018. godine.
 • Za prijavu apstrakta, za usmeno ili poster izlaganje, koristite “online” sistem. Pri prijavi apstrakta potrebno je da odaberete neku od ponuđenih tema kongresa. Apstrakti poslati putem pošte ili faksa neće biti prihvaćeni.
 • Apstrakte je potrebno napisati na engleskom jeziku.
 • Model za pisanje apstrakta možete preuzeti ovde. MODEL APSTRAKTA
 • Jedan registrovani autor može prezentovati maksimalno dva rada.

Uputstvo za slanje celih radova


Rok za slanje celih radova: 15. avgust 2018. godine.
 • Uputstvo za autore i model rada možete preuzeti ovde:
  UPUTSTVO ZA AUTORE MODEL RADA
 • Molimo autore da radove pošalju na zvanični e-mail kongresa foodtech@fins.uns.ac.rs.
  Radove pošaljite u prilogu e-maila u formi word dokumenta.
 • Recenzirani i prihvaćeni celi radovi biće objavljeni u elektronskom obliku (CD) Zbornika radova Kongresa.

Objavljivanje radova u časopisu

 • Autori radova, bez obzira da li imaju usmeno ili poster izlaganje, imaju mogućnost da pošalju svoje radove sa kongresa u časopis International Journal of Food Science and Technology (IJFST). Navedeni časopis priprema specijalno izdanje za radove sa kongresa.
  Napomena:Ukoliko je apstrakt prihvaćen od strane Naučnog odbora kongresa to ne znači da je i rad prihvaćen za publikaciju u specijalnom izdanju časopisa IJFST. Svi radovi podneti IFJST podležu redovnom procesu recenziranja. • Učesnici XVIII Međunarodnog simpozijuma ‘’Feed Technology’’ pozivaju se da pošalji ceo rad za potencijalno objavljivanje u časopisu „Journal of Animal and Feed Sciences“. Do deset najboljih radova će biti prihvaćeno za objavljivanje u JASF. Imajte u vidu da prihvaćen abstrakt ne podrazumeva automatsko objavljivanje rada u časopisu JASF. Svi radovi će biti podvrgnuti redovnom postupku recenzije.


Prezentacija prihvaćenih apstrakata i radova

 • Ukoliko se odlučite za poster prezentaciju, molimo vas da pripremite poster dimenzija 70 x 100 cm (orijentacija portreta).

Jezik kongresa

 • Zvaničan jezik kongresa je engleski. Engleski jezik će se koristiti za štampanje svih materijala, kao i za prezentacije i diskusije.

Teme kongresa

FoodTech 2018 poziva sve autore koji žele da prezentuju svoje nove i originalne rezultate iz navedenih oblasti:

 1. Tehnologija i inženjerstvo hrane i hrane za životinje
 2. Nove procesne tehnologije
 3. Funkcionalna hrana i hrana za životinje, ishrana i zdravlje
 4. Kvalitet i bezbednost hrane i hrane za životinje
 5. Prevare i autentičnost hrane
 6. Smanjenje prehrambenog otpada i održivost proizvodnje
 7. Pakovanje i rok trajanja proizvoda
 8. Senzorika i nauka o potrošačima
 9. Organska hrana, hrana sa oznakom porekla i tradicionalna hrana
 10. Preduzetništvo, inovacije i transfer znanja

PODRŽITE OVAJ DOGAĐAJ

Pozivamo vas da podržite ovaj značajan događaj time što ćete biti naši sponzori i na taj način demonstrirati važnost partnerstva između nauke i privrede.

REGISTRACIJA SPONZORA

© Copyright FoodTech . 2004-2018 | Made with love by UPIX.