ZA SPONZORE

Komercijalne mogućnosti

 

FoodTech 2018 nudi raznovrsne sponzorske i komercijalne mogućnosti kako biste povećali vidljivost i pozicionirali Vašu kompaniju kao lidera u okruženju. Tokom kongresnih aktivnosti biće organizovana izložba sponzora. Pored toga, na raspolaganju je i niz drugih komercijalnih sponzorskih mogućnosti, a kako biste odabrali onu koja najviše odgovara vašoj kompaniji, molimo vas da kontaktirate:

 

PODRŽITE OVAJ DOGAĐAJ

Pozivamo vas da podržite ovaj značajan događaj time što ćete biti naši sponzori i na taj način demonstrirati važnost partnerstva između nauke i privrede.

REGISTRACIJA SPONZORA