Komiteti


4. MEĐUNARODNI KONGRES
“Tehnologija, kvalitet i bezbednost hrane”

MEĐUNARODNI NAUČNI KOMITET

Predsednik:
Dr. Olivera Đuragić,
Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

Potpredsednik:
Dr. Nebojša Ilić,
Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

ČLANOVI:

 • Declan Troy, TEAGASC, Irska
 • Brijesh Tiwari, TEAGASC, Irska
 • Martin Danaher, TEAGASC, Irska
 • Giovanni Dinnelli, Univerzitet u Bolonji, Italija
 • Diana Di Gioia, Univerzitet u Bolonji, Italija
 • Dragan Tešanović, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
 • Zehra Ayhan, Fakultet tehničkih nauka, Sakarya univerzitet, Turska
 • Verica Dragović-Uzelac, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Univerzitet u Zagrebu, Hrvatska
 • Jose Maria Lagaron, Institut za agrohemiju i prehrambenu tehnologiju, Španija
 • Viktor Nedović, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Nastasia Belc, Nacionalni R&D Institut za prehrambene bioresurse, Rumunija
 • Živko Nikolov, Teksas A&M Univerzit, Sjedinjene Američke Države
 • Jana Hajslova, Institut za hemijsku tehnologiju, Prag, Češka Republika
 • Sanja Podunavac - Kuzmanović, Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
 • Lidija Jevrić, Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
 • Bogdan Yegorov, Odessa Nacionalna akademija za prehrambene tehnologije, Ukrajina
 • Ewa Rambialkowska, Fakultet za ishranu i nauku o potrošačima, Varšava, Poljska
 • Radoslav Grujić, Tehnološki fakultet u Zvorniku, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, BiH Republika Srpska
 • Miomir Jovanovic, Biotehnički fakultet, Univerzitet Crne Gore, Crna Gora
 • Željko Knez, Fakultet za hemiju i hemijsko inženjerstvo, Univerzitet u Mariboru, Slovenija
 • Mladen Brnčić, Prehrambeno biotehnološki fakultet, Univerzitet u Zagrebu, Hrvatska
 • Costas Biliaderis, Prehrambene nauke i tehnologija, Aristotel Univerzitet, Solun, Grčka
 • Sonja Smole Možina, Biotehnički fakultet, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija
 • Božidar Žlender, Univerzitet u Ljubljani, Departman za prehrambene nauke i tehnologiju, Ljubljana, Slovenija
 • Harris Lazarides, Prehrambene nauke i tehnologija, Aristotel Univerzitet, Solun, Grčka Aleksandra Martinović, Biotehnički fakultet, Univerzitet Crne Gore, Crna Gora
 • Angel Angelov, Centar za bezbednost i kvalitet hrane, Univerzitet prehrambene tehnologije, Bugarska
 • Diego Moreno-Fernández, Departman za prehrambene nauke i tehnologije, CEBAS-CSIC (Španski nacionalni Istraživački savet), Španija
 • Dragana Miladinović, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija
 • Mladenka Pestorić, Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
 • Marija Bodroža-Solarov, Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
 • Olivera Šimurina, Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
 • Pavle Jovanov, Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
 • Marijana Sakač, Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
 • Predrag Ikonić, Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
 • Aleksandra Mišan, Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
 • Tatjana Peulić, Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
 • Anamarija Mandić, Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
 • Miroslav Hadnađev, Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
 • Milica Pojić, Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
 • Tamara Dapčević Hadnađev, Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
 • Bojana Filipčev, Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
 • Saša Despotović, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Jelena Pejin, Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
 • Milica Radosavljević, Institut za kukuruz „Zemun Polje“, Zemun, Srbija
 • Elizabet Janjić-Hajnal, Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
 • Ljubiša Šarić, Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
 • Jovana Kos, Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
 • Ivan Milovanović, Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
 • Miona Belović, Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
 • Jelena Tomić, Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
 • Aleksandra Torbica, Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
 • Bojana Šarić, Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
 • Dubravka Škrobot, Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
 • Tanja Radusin, Norwegian Institute of Food, Fisheries and Aquaculture Research, NOFIMA, Norway
 • Aleksandra Novaković, Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
 • Zvonko Nježić, Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
 • Rada Jevtić-Mučibabić, Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
 • Biljana Cvetković, Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

 


OSAMNAESTI MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM “TEHNOLOGIJA HRANE ZA ŽIVOTINJE”

 • Dragomir Catalin, IBNA, Balotesti, Rumunija
 • Rodica Diana Criste, IBNA, Balotesti, Rumunija
 • Ionelia Taranu, IBNA, Balotesti, Rumunija
 • Nevena Mišljenović, Stavanger, Norveška
 • Vukašin Draganović, Stavanger, Norveška
 • Ozren Zimonja, MBP Grupa, Švajcarska
 • Alenka Levart, Biotehnički fakultet, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija
 • Vida Rezar, Biotehnički fakultet, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija
 • Andrej Lavrenčić, Biotehnički fakultet, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija
 • Jurgen Zentek, Institut za ishranu životinja, Univerzitet u Berlinu, Nemačka
 • Farshad Goodarzi Boroojeni, Institut za ishranu životinja, Univerzitet u Berlinu, Nemačka
 • Mislav Didara, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Osijeku, Hrvatska
 • Danica Savanović, Univerzitet u Banja Luci, BiH, Republika Srpska
 • Maria Chrenkova, Istraživački centar za životinje Nitra, Slovačka
 • Lucianno Pinnoti, Departman za zdravlje, nauke o životinjama i bezbednost hrane, Milano, Italija
 • Matteo Ottoboni, Departman za zdravlje, nauke o životinjama i bezbednost hrane, Milano, Italija
 • Ilias Giannenas, Aristotel Univerzitet, Solun, Grčka
 • Dragana Drakulović, University of Montenegro, Institut za biologiju mora, Kotor, Crna Gora
 • Tanja Kostić, Austrijski institut za tehnologiju, Tuln na Dunavu, Austrija
 • Stefana Jurcoane, Univerzitet poljoprivrednih nauka i veterinarske medicine, Bukurešt, Rumunija
 • Jana Hajslova, Institut za hemijsku tehnologiju, Prag, Češka
 • Mia Eekhout, Univerzitet u Gentu, Belgija
 • Bogdan Yegorov, Nacionalna akademija za prehrambene tehnologije, Odesa, Ukrajina
 • Wieslaw Oleszek, Institut za proučavanje zemljišta i biljnu kultivaciju, Pulawy, Poljska
 • Milica Radosavljević, Institut za kukuruz „Zemun Polje“, Zemun, Srbija
 • Rade Jovanović, Institut za primenu nauke u poljoprivredi, Beograd, Srbija
 • Ivan Pavkov, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sad, Srbija
 • Milivoj Radojčin, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sad, Srbija
 • Ranko Romanić, Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sad, Srbija
 • Radmilo Čolović, Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
 • Dušica Čolović, Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
 • Bojana Kokić, Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
 • Jasmina Lazarević, Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
 • Olivera Đuragić, Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
 • Ivana Čabarkapa, Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
 • Slađana Rakita, Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
 • Vojislav Banjac, Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
 • Nikola Puvača, Fakultet za Ekonomiju i Inženjerski Menadžment, Univerzitet Privredna Akademija u Novom Sadu, Srbija.

 


IZVRŠNI ODBOR

 • Olivera Đuragić, Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
 • Milica Pojić, Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
 • Nebojša Ilić, Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
 • Radmilo Čolović, Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
 • Jovana Kos, Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
 • Tamara Dapčević Hadnađev, Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
 • Dušica Čolović, Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
 • Bojana Kokić, Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
 • Slađana Rakita, Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
 • Alena Tomšik, Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

PODRŽITE OVAJ DOGAĐAJ

Pozivamo vas da podržite ovaj značajan događaj time što ćete biti naši sponzori i na taj način demonstrirati važnost partnerstva između nauke i privrede.

REGISTRACIJA SPONZORA