Prijava abstrakta

Uputstvo za apstrakt


Rok za slanje apstrakta: 1. avgust 2018. godine.
  • Za prijavu apstrakta, za usmeno ili poster izlaganje, koristite “online” sistem. Pri prijavi apstrakta potrebno je da odaberete neku od ponuđenih tema kongresa. Apstrakti poslati putem pošte ili faksa neće biti prihvaćeni.
  • Apstrakte je potrebno napisati na engleskom jeziku.
  • Model za pisanje apstrakta možete preuzeti ovde. MODEL APSTRAKTA
  • Jedan registrovani autor može prezentovati maksimalno dva rada.


Fields with * are required fields.

Ime i prezime autora za kontakt
Autor za kontakt se smatra onim koji će biti registrovan i koji će prezentovati rad.*
E-mail adresa autora za kontakt*

Teme (molimo Vas odaberite samo jednu temu Vašeg rada)*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detalji prezentacije

Autori bi želeli da prezentuju rad u okviru kongresne sekcije koja pokriva teme*
 
 
Autori bi želeli da prijave ceo rad za štampanje u Zborniku radova*
 
 
Opcije prezentacije rada (molimo odaberite jednu opciju)*
 
 

Priložite dokument*
Ekstenzije: docx,doc,dotx,dot,rtf

Nakon uspešnog prijavljivanja, dobićete automatsko obaveštenje.